سرو موتورها


كوچك- قابل اعتماد- پاسخ سريع


سرو موتورهاي Lenze داراي بالاترين كيفيت مورد نياز در زمينه ي تكنولوژي سرو است كه داراي مشخصات ماژولار و طراحي ويژه براي كاربردهاي مختلف مي باشد. به دليل طراحي يكپارچه ي قسمتي از محور درايو، به آساني قابل نصب مي باشند و نياز به تعمير و نگهداري درآن ها بسيار كم است. اين موتورها عموماً با گيربكس هاي Lenze سازگارند.

 

 

Preview

سرو موتورهاي سنكرون MCS

اين موتورها داراي خصوصيات پاسخ سريع، كاركرد نرم، نسبت توان به سايز عالي و گستره گشتاوري 0.8 تا 191Nm مي باشند.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

سرو موتورهاي سنكرون MDXKS

سرو موتورهاي سنكرون داراي عكس العمل سريع براي گستره ي گشتاوري 2.8 تا 52Nm كه معمولاً به صورت طبيعي خنك مي شود و يا داراي فن مجزا مي باشند.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

سرو موتورهاي آسنكرون MCA

ممان اينرسي كم،نسبت توان به سايز عالي و درجه اطمينان عملكرد بالا به دليل در نظر گرفتن ماكزيمم گشتاور در طراحي تا 1100Nm.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

سرو موتورهاي آسنكرون MDFQA

مخصوص برای کارکردهای مداوم سنگین با گشتاور بالا، دارای تهویه­ ی داخلی، زمان طولانی تعمیر و نگهداری، دامنه ­ی وسیع کنترل سرعت و رنج گشتاور تا 1400Nm.

Preview

سرو موتورهاي آسنكرون MQA

داراي سيستم تهويه، سرو موتورهاي آسنكرون با ديناميك و توان بالا تا سقف گشتاوري 1100Nm.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

سرو موتورهاي دوكي spindle) MDSLSBS

واحد مكاترونيك به طور خاص براي استفاده با تفنگ هاي جوشكاري، پرس ها و كاربردهاي پيچيدن گسترش يافته است.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

سرو موتورهاي سنكرون SDSGS

سطح صاف و تهويه طبيعي براي كاربردهاي در موقعيت هاي سخت كه گشتاوري بين 0.45 تا  2.2Nm را فراهم مي كند.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

سرو موتورهاي آسنكرون SDSGA

سطح صاف و تهويه طبيعي براي كاربردهايي در شرايط سخت كه گشتاوري بين 0.27 تا 1.9Nm را فراهم مي كند.

اطلاعات بیشتر . . .