سرو موتور گیربکس ­ها


درایوهای با دینامیک بالا


زمانی که گیربکس­ های ظرفیت بالا به همراه موتورهای سنکرون یا آسنکرون دینامیک بالا استفاده می­ شوند، می ­توانند بیشترین قابلیت خود را از نظر دینامیک، دقت و درستی موقعیت­ یابی و ماندگاری داشته باشند.

 

Preview

موتور گیربکس­ های هلیکال GST

گیربکس­ های هلیکال قوی با گشتاور خروجی مجاز تا 6000 نیوتن متر برای استفاده ­های عمومی.

اطلاعات بیشتر...

Preview

موتور گیربکس­ های هلیکال شفت آویز GFL

گیربکس­ های شفت آویزان هلیکال با گشتاور مجاز تا 11600 نیوتن متر مناسب برای مواردی که محدودیت فضا وجود دارد

اطلاعات بیشتر...

Preview

موتور گیربکس­ های سیاره­ای GPA

گیربکس های سیاره ای کم حجم با گشتاور مجاز تا 27000 نیوتن متر با اینرسی پایین

اطلاعات بیشتر...

Preview

موتورگیربکس ­ها خورشیدی (GKR (Bevel

گیربکس­ های bevel دارای گشتاور خروجی مجاز تا رنج 450 نیوتن متر، مدل پوسته آلومینیومی

اطلاعات بیشتر...

Preview

موتور گیربکس­ های سرو GKS Helical-bevel

گیربکس ­های Helical-bevel گشتاور مجاز خروجی تا 12000 نیوتن متر، مدل آهنی با رنگ خاکستری

اطلاعات بیشتر...

Preview

موتور گیربکس­ های GSS helical- worm

گشتاورهای مجاز خروجی تا 1250 نیوتن متر، مدل پوسته آهنی با رنگ خاکستری

اطلاعات بیشتر...