محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

»»»سرو موتورها
سرو موتورها 2018-08-23T06:49:56+00:00

سروموتورها

برای کنترل حرکت دقیق و چابک

سروموتورها برای کلیه کاربردهایی که به دقت و دینامیک بالا احتیاج داشته باشند طراحی شده اند. سروموتورهای ما طوری طراحی شده اند که با اینورترها و سرودرایوهای ما به راحتی و با کیفیت بالایی کار کنند. این ترکیب موجب دستیابی به کنترل حرکت های بسیار دقیق در کاربردهای تکرارشونده می شود. با توجه به نوع کاربرد و میزان گشتاور مورد نیاز، ما هر دو سرموتور سنکرون و آسنکرون را ارایه می کنیم.