محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

»»»اینورتر و سرو درایو برای نصب داخل تابلو
اینورتر و سرو درایو برای نصب داخل تابلو 2018-08-21T12:54:22+00:00

اینورترها و سرودرایوها برای نصب داخل تابلو

اینورترهای مناسب برای نصب داخل تابلو با درجه حفاظت IP20 و IP31 طراحی می شوند. برای برخی از درایوها نه تنها روش کلاسیک نصب آسان داخل تابلو امکانپذیر است، بلکه تکنیک های نصب Cold-plate یا Push-through نیز میسر می باشد. این تجهیزات می تواننید بدون فاصله در کنار یکدیگر نصب گردند و بنابراین در فضای تابلو صرفه جویی می شود . همچنین می توانند از طریق DC-bus به یکدیگر متصل باشند که این راهکار کاهش سیم کشی مورد نیاز و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه خواهد داشت.

بنابراین توپولوژی های مختلف می توانند در کمترین فضاها نیز به راحتی چیده شوند. سایر قطعات کنترلی مانند کنترلرها و سیستم های I/O می توانند دقیقاً در کنار اینورترها نصب گردند.