محصولات ما، تأمین نیازهای آتی شما

 

 

تكنولوژي راه اندازي و اتوماسيون ما در طيف وسيعي از صنايع استفاده مي شود. براي مثال تكنولوژي جابه جايي مواد در صنعت بسته بندي، بخش جابه جايي صنعتي، بخش رباتيك، ساخت خودرو. محصولات ما كاملاً با يكديگر هماهنگ شده اند و مي توانند با يك تركيب مناسب براي دستيابي به بهترين راه حل ارائه شوند. راه حل هاي اتوماسيون با مهندسي نرم افزار و سيستم يكپارچه و جهاني، شبكه ي يكپارچه كاملي را به مشتريان ارائه مي دهند.

 

قابليت اطمينان ما به همراه كيفيت محصولات و خدمات به ما امكان افزايش بهره وري مشتريان در مهندسي مكانيك و اپراتور دستگاه ها را مي دهد. ما در پاسخ به افزايش كاربردها و پروسه هاي پيچيده، سيستم هاي L-Force را ارائه مي دهيم كه علاوه بر اينكه درايو و خانواده جديدي را از محصولات اتوماسيون تشكيل مي دهد، مجموعه راه كارهاي جديد يكپارچه را عرضه مي كنند.