موتورهای آسنکرون 13.750


به دلیل وجود فن و شیارهای طراحی شده بر روی موتور، تهویه در این سری از موتورها بهبود یافته و در نتیجه توان خروجی این موتورها افزایش یافته است.

 

موتورهای سری 13.750 نیز دارای ساختاری فشرده و کم حجم و دارای گستره توانی 30 تا 250W می باشد. این موتورها در انواع زیر موجودند:

 

  • شفت نري با خار
  • قابليت نصب با پایه یا فلنج
  • فن داخلی
  • ترمز