موتورهای آسنکرون 13.710


موتورهای آسنکرون 13.710 دارای ساختاری فشرده و کم حجم می باشند. ابن موتورها دارای سیستم تهویه داخلی می باشند و به دلیل عدم استفاده از فن مجزا موتور با نویز پایین تری كار مي كند و همچنین امکان استفاده در محیط های آلوده به گرد و غبار نیز فراهم می شود. گستره ي توانی این موتورها از 12 تا 90W می باشد.