موتورهای AC سه فاز

 

ساده- قدرمند- مطمئن


موتورهاي استاندارد در طرح هاي B3 ،B5 و B14 مي توانند با اينورترهاي فركانس استفاده شوند. هم چنين اين موتورها با اينورترهاي يكپارچه نيز موجودند.

 

Preview

موتورهاي 3 فاز AC مدل MD/MH

موتورهاي آسنكرون در گستره ي تواني 0.12 تا 30kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

موتورهاي 3 فاز AC مدل MF

موتورهاي 3فاز AC كوچك و كارآمد براي كار با اينورتر در گستره ي تواني 0.55 تا 22kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

موتورهاي 3 فاز AC مدل MD/MH با Motec

موتورها و اينورترها 8200 به عنوان يك واحد در گستره ي تواني 0.25 تا 7.5kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

موتورهاي 3 فاز AC مدل MD

گستره ي تواني 0.06 تا 45kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

موتورهاي آسنكرون 13.750

گستره ي تواني 0.03 تا 0.25kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

موتورهاي آسنكرون 13.710

گستره ي تواني 0.012 تا  0.09kW

اطلاعات بیشتر . . .