نگهداري كالا (Intralogistics)


انبار مكانيزه


براي اكثر فرايندهاي توليد كالا، اعم از پيوسته و ناپيوسته، بلند كردن يا پايين آوردن، طي كردن مسير با موقعيت يابي، حركت كالا با يك سرعت ملايم ضروري است. سيستم هاي انتقال كالاي راندمان بالا، تجهيزات بسيار ضروري هستند كه ارتباط سيستم هاي بالادست و پايين دست را تضمين مي كند.

 

تسمه هاي انتقال كالا انواع بسياري دارند. به طور مثال به وسيله ي موتور گيربكس ها همراه با اينورتر يا بدون آن مورد استفاده قرار مي گيرند. كمپاني Lenze گستره ي وسيعي از راه كارها را كه شما مي توانيد به وسيله ي آن بازدهي نصب و تداركات را افزايش دهيد، ارائه مي دهد. اجزاي درايو بر اساس معيارهايي از قبيل توان مورد نياز، پاسخ ديناميكي مطلوب و همچنين موارد دلخواه شما انتخاب مي شوند. از محصولات و تجربه ي ما براي رسيدن به درجه اطمينان بالا و بازدهي اقتصادي استفاده كنيد.

 

حتي با استفاده از گيربكس Helical-Bevel با موتورهاي سنكرون و تهويه اجباري يا گيربكس آويز با موتور آسنكرون و تهويه اجباري، كاركرد نرم سيستم تضمين مي شود. كمپاني Lenze نماد راه كارهاي جهاني سفارشي، با گنجايش بالا و با كيفيت است كه به موجب آن الكترونيك و مكانيك، همگي از يك منبع تأمين مي شود.