سیستم ماژولار I/O با IP20Lenze برای انواع کاربردهای مختلف اتوماسیونی پیچیده، سیستم I/O کاملی را ارائه می­ دهد که هر یک شامل 3 جز اصلی هستند: گذرگاه، ماژول­ های الکترونیکی و باس back plane

 

المان اصلی در ­واقع همان گذرگاه است که وظیفه­ ی انتقال کلیه دیتا­ها را از طریق سیستم CAN Lenze بر ­عهده دارد. تا 32 ماژول می­ توانند از این طریق به هم متصل شده و یک سیستم کامل مطابق با نیاز را فراهم می­ کند.