سیستم فشرده و کم حجم I/O با IP20این سیستم شامل رنجی از محصولات فشرده می­ باشد که دارای تعداد ثابتی از ورودی و خروجی­ های دیجیتال می­ باشد. این محصولات در انواع مختلفی موجود است که بطور دقیقی می­ تواند منطبق به نیازهای شما باشد. این سیستم پورت ارتباطی CAN را به­ طور داخلی دارا می­ باشد. همچنین Lenze ماژول کانال­ های ارتباطی 8، 16، 32 تایی را با تکنولوژی­ های تک­ سیم و سه­ سیم فراهم می­ کند.