اطلاعات بیشتر

 

تغییر سرعت مکانیکی


در بسیاری از کاربردها به یک درایو متغیر سرعت نیاز است


با توجه به سابقه ­ی استفاده از این سیستم­ ها در گذشته ­های دور در می­ یابیم که درایوهای متغير سرعت تسمه­ ای SIMPLABELT و درایوهای متغیر سرعت سیاره ­ای DISCO ارزش خود را به­ خوبی نشان داده ­اند.

 

 


گيربكس هليكال GST

محدوده ­ی توانی 0.25-7.5kW براي DISCO و SIMPLABELT در گستره ي تواني 0.25 تا 45kW

موتورگیربکس ­های شفت مستقیم قدرتمند برای همه ­ی کاربردها

اطلاعات بیشتر . . .


گيربكس GKS Helical-Bevel

محدوده ­ی توانی 0.25-7.5kW براي DISCO و SIMPLABELT در گستره ي تواني 0.25 تا 45kW

گیربکس­ های شفت مستقیم خورشیدی از جنس چدن خاکستری

اطلاعات بیشتر . . .


گيربكس GSS Helical-Worm

محدوده ­ی توانی 0.25-7.5kW براي DISCO و SIMPLABELT در گستره ي تواني 0.25 تا 45kW

گیربکس­ های شفت مستقیم خورشیدی از جنس چدن خاکستری

اطلاعات بیشتر . . .