تغيير سرعت الكترونيكي


موتورگيربكس با اينورتر فركانس Motec


اينورتر فركانس Motec ساخت Lenze، قادر است راه­كارهاي غيرمتمركزي را ارائه دهد كه نياز به كابل­ كشي بين اينورتر و موتورگيربكس را برطرف مي­ سازد. مفهوم غيرمتمركز بدين معني­ است كه استفاده از كابل­ هاي پوشش ­دار به حداقل برسد.

 

 

Preview

پكيج­ هاي موتورگیربکس با درايو 8400Motec

موتورگيربكس ­هاي خورشيدي با درايو اينورترهاي  8400Motec در گستره ­ي تواني 0.37 تا 7.5kW

اطلاعات بیشتر . . .

پکیج های موتورگيربكس ­با درایو 8200Motec

موتورگيربكس ­هاي  8200Motec در گستره ­ي تواني 0.12 تا 7.5kW

اطلاعات بیشتر . . .