اطلاعات بیشتر

 

ATEX


كمپاني Lenze راهكارهايي را براي كار در محيط هاي اشتعال پذير ارائه مي دهد. كاربران به گستره ي وسيعي از موتور گيربكس هاي ATEX در دسته ي 2GD و 3GD دسترسي دارند(گاز و غبار)

 

Preview

گيربكس(موتورگيربكس) هليكال GST

موتورگيربكس هاي هليكال قدرتمند براي مصارف عمومي در گستره ي تواني 0.12 تا 45kW

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

گيربكس(موتورگيربكس) هليكال شفت موازي GFL

موتورگيربكس هاي هليكال شفت موازي در گستره ي تواني 0.12 تا 45kW براي استفاده در جايي كه فضاي كافي موجود است.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

گيربكس(موتورگيربكس) خورشيدي GKR

گستره ي تواني 0.12 تا 7.5kW براي ATEX دسته 2.

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

گيربكس(موتورگيربكس) GKS Helical-Bevel

گستره ي تواني 0.12 تا 45kW از جنس چدن خاكستري

اطلاعات بیشتر . . .

Preview

گيربكس(موتورگيربكس) GSS Helical-Worm

گستره ي تواني 0.12 تا 15kW از جنس چدن خاكستري

اطلاعات بیشتر . . .