اطلاعات بیشتر

 

 

موتورگيربكس­ هاي AC در گستره­ ي تواني 60W-45kW


Lenze L-Force series


موتور گيربكس­ هاي AC ساخت Lenze براي كاربردهاي با سرعت ثابت در فركانس های 50، 60، 87 و 120 هرتز طراحي شده­ اند و هم­چنين قابليت عملكرد با اينورترهاي فركانسي را دارا مي­ باشند.

 

 

Preview

گيربكس(موتورگيربكس) هليكال GST

موتورگيربكس هاي هليكال قدرتمند براي مصارف عمومي در گستره ي تواني 0.12 تا 45kW

اطلاعات بیشتر . . .


گيربكس(موتورگيربكس) هليكال شفت موازي GFL

موتورگيربكس هاي هليكال شفت موازي در گستره ي تواني 0.12 تا 45kW براي استفاده در جايي كه فضاي كافي موجود است.

اطلاعات بیشتر . . .

گيربكس(موتورگيربكس) GKS Helical-Bevel

گستره ي تواني 0.12 تا 45kW از جنس چدن خاكستري

اطلاعات بیشتر . . .

گيربكس(موتورگيربكس) GKR Bevel

گستره ي تواني 0.12 تا 7.5kW از جنس چدن خاكستري

اطلاعات بیشتر . . .

گيربكس(موتورگيربكس) GSS Helical-Worm

گستره ي تواني 0.12 تا 15kW از جنس چدن خاكستري

اطلاعات بیشتر . . .