استانداردهاي جديد ايمني


از تاريخ 29.12.2009 دستورالعمل جديد ماشين آلات MD2009/42/EC جايگزين مدل MD98/37/EC خواهد شد. از اين تاريخ به بعد مهم است كه MD جديد به دسته قبلي بپيوندد.

 

دوره ­ي گذار از EN954-1 به اجراي جانشين استاندارد آن EN ISO 13849-1، دو سال طول مي­ كشد و در تاريخ 2011.12.31 به نتيجه خواهد رسيد. اگر ماشين به خصوص مدل استاندارد C به EN ISO 13849-1 تبديل گردد قبل از پايان دوره­ ي گذار، يعني به محض اينكه اين تبديل انجام شود،EN954-1 ديگر نمي تواند در كاربردهاي مثل اين استفاده شود.

 

اين جريان تغييرات در جهان استانداردها باعث شد يك سري نيازهاي جديد براي ماشين­ ها و سيستم­ هاي مهندسي تعريف شوند كه به زودي اجرا خواهند شد. در ادامه مي­ توانيد اطلاعات بيشتري در مورد تبديل استانداردها مشاهده كنيد. همچنين براي اطلاع بيشتر مي ­توانيد از قسمت­ هاي پشتيباني Lenze  استفاده كنيد.