خدمات Lenze براي پشتيباني شما در طول تغيير استانداردها


محصولات Lenze داراي فانكشن­ هاي مهندسي ايمني، با توجه به استانداردهاي جديد تأييد شده­ اند. اين موضوع يك مزيت كليدي را به شما عرضه مي­ كند و آن اين است كه فرآيند مستندسازي PL بدست آمده در ماشين شما را ساده مي­ كند.

 

پشتيباني از SISTEMA با BGIA از طريق مجموعه Library

 

اين مزيت ديگري است كه شما مي­ توانيد مجموعه­ ي Library تهيه شده توسط Lenze را در نرم­ افزار SISTEMA خود يكپارچه كنيد و سپس از مشخصه­ هاي SI داراي فانكشن­هاي ايمني از توليدات Lenze به صورت مستقيم استفاده كنيد.

 

همكاري با سازمان TÜV Rheinland براي تشكيل پايگاه داده­ هاي جهاني يا خصوصيات مرتبط ايمني معتبر


Lenze به صورت فعال روي طرح پايگاه داده جهاني با مشخصه­ هاي معتبر SI كار مي­ كند تا يك منبع مشخصات قابل اعتماد را در آينده به شما ارائه دهد.