اينورترهاي L-Force 8400 StateLine


اينورتر هاي L-Force 8400 براي حركت كنترل شده


اينورتر StateLine براي كاربردهايي با فيدبك سرعت يا بدون آن مناسب است. وقتي با مدل هاي سخت افزاري براي تكنولوژي cold-plate و push-through تركيب شود، بهترين راه كار براي كاربردهاي استاندارد مي باشد. تكنولوژي ايمني به عنوان يك گزينه قابل انتخاب در اين مدل قرار داده شده است. palletizeها، كشنده ها، سيستم هاي پُركن يا درايوهاي حمل و نقل و سرعت متغير از جمله كاربردهايي است كه مناسب براي استفاده از اين مدل مي باشد.

 

 

مزايا:


  • داراي كانكشن هاي استارت/استپ، ورودي/خروجي آنالوگ (1/1)، فضاي باز قابل برنامه نويسي ورودي/خروجي ديجيتال (1/4)
  • ارتباط از طريق تمامي باس هاي صنعتي
  • مناسب براي كاربردهايي با/بدون فيدبك سرعت
  • مديريت ترمز داخلي
  • داراي فانكشن صرفه جويي انرژي VFC-eco
  • داراي فانكشن ايمني STO