نرم افزار EASY explorer


روشی ساده برای یافتن راه حل مناسب


نرم افزار جدید EASY Explorer به شما کمک می کند تا در مراحل اولیه طراحی، پارامترهای خود را به دقت انتخاب نمایید و در نهایت راه حل های مناسب با استفاده از محصولات Lenze را به شما پیشنهاد می کند. برای استفاده از این نرم افزار، اطلاعات تخصصی در خصوص محصولات ما نیاز نمی باشد. در حقیقت فقط کافی است تعدادی از داده های پایه و اولیه را وارد نمایید تا این نرم افزار نیازهای کاربرد شما را محاسبه و راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. استفاده از این نرم افزار بسیار ساده و در 3 مرحله زیر خلاصه می شود:

 

1- کاربرد مورد نظر را انتخاب نمایید

2- تنها چند پارامتر را وارد نمایید

3- نرم افزار EASY Explorer نیازهای شما را بررسی و راهکارهای مختلفی را ارایه می نماید.

 

بدین ترتیب یک پیشنهاد اولیه برای شما فراهم شده است. از طریق این نرم افزار شما می توانید به نرم افزار DSC (کاتالوگ مجازی) متصل شده و اطلاعات کامل تر را همراه با نقشه های CAD و Eplan دریافت نمایید.

 

برای ورود به برنامه اینجا کلیک کنید.