سرو درايوهاي غير متمركز


تكنولوژي سرو غير متمركز بدين معني است كه سرو موتورهاي سنكرون با سرو اينورتر يكپارچه براي ولتاژهاي كم و خيلي كم تجهيز شده اند. كاربردهايي كه خط توليد جديد سرو درايوهاي 930 fuxxtorque براي آنها گسترش يافته اند عبارتند از: بسته بندي، فرآيندهاي مربوط به چوب، انبارداري و تكنولوژي پزشكي.

 

محدوده توقف ها مي تواند به صورت مجدد و در زمان تغيير محصولات و يا تنظيم مقدار گرم (دز) مواد غذايي و دارويي  با سرعت و دقت بلا تنظيم شود. علاوه بر نوع يكپارچه، كمپاني Lenze مي تواند سرو كنترلر را با IP54 براي نصب روي ماشين و IP20 را براي نصب روي تابلو كنترل تهيه كند.

 

Preview

930 fuxxtorque

سرو اينورترهاي غير متمركز با كنترل موقعيت يكپارچه در گستره ي تواني 0.12 تا 0.44kW

اطلاعات بیشتر . . .