تكنولوژي درايو غيرمتمركز


راهكارهاي قابل اعتماد براي راه اندازي (در محل خود ماشين يا الكتروموتور)


آيا فضاي تابلو كنترل شما پر شده است و جايي براي كنترل شما وجود ندارد؟ آيا دوست داريد سرانجام از اتصالات و سيم كشي هاي سخت و زمان بر خلاص شويد و در عوض از سيستم هاي سوكتي قطع و وصل شونده استفاده كنيد؟

 

اگر مي خواهيد واحد صنعتي خود را با تكنولوژي درايو غيرمتمركز تجهيز كنيد، كمپاني Lenze راه اندازهاي قدرتمند با درجه حافظت بالا را به شما پيشنهاد مي كند كه استفاده از آن ها تمام مزيت هاي غير متمركز را به همراه دارد. تركيب موتورگيربكس-اينورتر Lenze همراه با لوازم جانبي مناسب اساس اين راه كارها را براي شما فراهم مي كند.