اطلاعات بیشتر

 

 

کلاچ و ترمز الکترومغناطیسی


محصولی قدرتمند و قابل اطمینان

 


به منظور تولید گشتاور چرخشی یا ترمزی، یک ولتاژ DC به سیم پیجی استاتور اعمال می­ شود و در نتیجه یک میدان مغناطیسی تولید خواهد شد. اثر جاذبه مغناطیسی موجب کشیده شدن صفحه آرمیچر در خلاف جهت نیروی ناشی از فنرهای فشرده شده، در راستای فاصله هوایی و تا سطح سایشی بخش مغناطیسی ترمز/ روتور می گردد. این امر بر گشتاور اثر می گذارد.

 

اگر منبع ولتاژ قطع شود، میدان مغناطیسی از بین خواهد رفت و فنر های حلقوی فشرده شده، صفحه آرمیچر را به محل اولیه­ی خود باز می­گرداند، این عمل ترمز ایمن و نگه داری بار را حتی در صورت قطع منبع اصلی، تضمین می­کند.