اطلاعات بیشتر

 

 

پکیج کلاچ - ترمز الکترومغناطیسی


مقاوم، امکان تعمیر و نگهداری آسان

 


کلاچ و ترمز مغناطیسی از مجموعه مدل INTORQ 14.105/115 ، به صورت ترکیب کلاچ - ترمز استفاده می­ شود. به گونه ای که در صورت نیاز به سرعت گرفتن و یا کاهش سرعت متناوباً جایگزین می شوند. این گشتاور توسط اصطکاک منتقل می­ شود