اطلاعات بیشتر

 

ترمزها و کلاچ های الکترومغناطیسی


همواره آماده برای هرگونه چالش


 

ما از کلاچ و ترمز های الکترومغناطیسی به منظور شروع، توقف و تعیین موقعیت و نگه داری ایمن اجسام متحرک در محل استفاده می­کنیم، که به صورت ترکیب کلاچ- ترمز نیز موجود بوده و در کنار هم در یک محفظه ی مشترک قرار می گیرند.

 

کلاچ و ترمز مغناطیسی برای کاربردهایی که نیازمند به گشتاور ترمزی و چرخشی بالا، سوئیچینگ سریع و یا استانداردهای امنیتی دقیق و نیز کاربرد های تحت شرایط دشوار باشد مناسبند.

 

ما به کمک این سیستم ماژولار مقیاس پذیر قادر به ارائه بهترین راه حل برای کاربرد مورد نیاز شما هستیم.