محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

»»سیستم های اتوماسیون
سیستم های اتوماسیون 2018-08-06T10:56:17+00:00

اجازه دهید ماشین شما تصمیم بگیرد. سفارشی برای ماشین شما

ما به شما هر دو سیستم اتوماسیون بر پایه کنترلر و اتوماسیون بر پایه درایو را از یک منبع پیشنهاد می دهیم. در Lenze ما تأکید زیادی بر روی استانداردهای بازار مانند EtherCAT، CoDeSys V3، PLCopen، داریم. در نتیجه ترکیب با توپولوژی های بالادست از طریق واسط های استاندارد به سادگی امکان پذیر می شود. این موضوع باعث عدم وابسگی شما به استانداردهای خاص می شود که از نظر اقتصادی معقول می باشد.