محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

مونتاژ نهایی 2018-08-05T05:37:23+00:00

مونتاژ نهایی: پایان کامل

فرايند نصب سيستم انتقال توان (شامل موتور و اكسل هاي جلو و عقب) روي بدنه ي رنگ شده، Marriage ناميده مي شود. در مرحله ي مونتاژ تمامي پرداخت ها روي مشخصه ي فني خودرو انجام مي شود. در طول مونتاژ نهايي، اتوماسيون و تكنولوژي حمل و نقل پيشرفته ما، تغذيه نقاله ها بدون دردسر و پيوسته را تضمين مي كند.

همه چيز مي بايست كاملاً با جزئيات تمامي تجهيزات هماهنگ و تمامي تجهيزات الكترونيكي مونتاژ شود.

يك فرايند توليد بدون خطا و دقيق لازم است تا از عدم توقف خط مونتاژ اطمينان حاصل شود.

در آزمون نهايي، تمامي سيستم ها راه اندازي و قابليت هاي آنها تست مي شود.

در انتهاي اين فرايند، خودروهاي تست شده آماده تحويل به مشتري مي باشند. ما به عنوان يك همكار مجرب در زمينه ي مونتاژ نهايي، محصولات، راهكارها و سرويس هايي را كه مي توانيد به منظور پيشرفت فرايندهايتان انجام دهيد، برايتان فراهم مي كنيم.