محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

سالن پرس 2018-08-05T05:44:03+00:00

سالن پرس: سطوح اولیه خودرو

تولید یک خودرو از سالن پرس، جایی که ورق های فولادی درگیر فرایند تولید می شوند و شکل اولیه خودرو را می سازند، آغاز می شود.