محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

سالن رنگ 2018-08-05T05:42:33+00:00

سالن رنگ:

طبیعتاً عملیات روی بدنه به تکنولوژی کنترل حرکت قابل اعتمادی وابسته است. حتی در حمام غوطه وری در حین فرایند رنگ یا خشک کردن، تنها در صورتی یک فرایند می تواند پربازده باشد که بدنه دقیقاً در جایگاه درست قرار گرفته باشد.

تابع بادامک الکترونیکی سرودرایو های ما به شما این اطمینان را می دهد که پیچیده ترین فرایندهای تولید همواره به بهترین شکل ممکن انجام شوند.

به خصوص فرایند پوشش دادن، در نتیجه هندسه استخر غوطه وری می تواند بسیار اقتصادی باشد. علاوه بر این، به بهینه شدن فرایند پیشرنگ کمک می کند.