محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

»»صنعت خودروسازی
صنعت خودروسازی 2018-08-05T13:22:26+00:00

خودروسازی: دامنه وسیعی از راهکارها برای تولید خودرو

صنعت خودروسازی سیستم کاملی از انواع راهکارهای اتوماسیون و انتقال قدرت صنعتی است. خودروسازان می بایست بتوانند از سالن پرس و بدنه تا مونتاژ نهایی، به تکنولوژی انتقال مواد قابل اعتماد، سیستم های کنترل موقعیت دقیق، سیستم های انتقال سریع و انواع ربات ها تکیه کنند.

به طور مشابه شما می توانید در زمینه اتوماسیون و انتقال قدرت صنعتی در هر قسمتی به ما اعتماد کنید. در نظر داشته باشید حرکت های نرم و منظم باعث افزایش بهره وری می شود و همچنین زمان برنامه ریزی و راه اندازی را کاهش می دهد.