محصول شما فعال نشده است، برای فعال سازی اینجا کلیک کنید.

»»»دوره های آموزشی
دوره های آموزشی 2018-08-06T12:33:21+00:00

معرفی دوره های آموزشی

 شرکت توان رسان، به کمک کادر مجرب دپارتمان آموزش خود، در راستای آشنایی مهندسین و تکنسین های صنایع مختلف کشور با تکنولوژی های روز دنیا و ارتقاء سطح علمی آن ها، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از تجهیزات Lenze در محل دپارتمان آموزش توان رسان و یا به صورت ویژه در محل کارخانه ها و شرکت های متقاضی می نماید.

شما می توانید به سادگی دوره یا دوره های مد نظر خود را در فرم ثبت نام انتخاب نمایید؛ همکاران ما در بخش آموزش پاسخگوی هر گونه نیاز شما در این زمینه و سایر دوره های درخواستی خواهند بود.


Lenze frequency inverter i500

نام دوره :              i500

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با اینورترهای سری i500 و نرم افزار EASY Starter

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Frequency Inverter 8400 Topline

نام دوره :             8400TL

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با اینورتر مدل 8400Topline و آشنایی با نرم افزار Engineer و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Frequency Inverter 8400 Highline

نام دوره :             8400HL

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با اینورتر مدل 8400Highline و آشنایی با نرم افزار Engineer و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Frequency Inverter 8400 Stateline

نام دوره :             8400SL

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :           آشنایی با اینورتر مدل 8400Stateline و آشنایی با نرم افزار Engineer و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Frequency Inverter 8200 Vector

نام دوره :             8200V

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با اینورتر مدل 8200Vector و آشنایی با نرم افزار GDC و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Frequency Inverter 8200 motec

نام دوره :             8200M

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :           آشنایی با اینورتر مدل 8200Motec و آشنایی با نرم افزار GDC و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Servo Drive 9300 Vector

نام دوره :             9300V

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با اینورتر مدل 9300Vector و آشنایی با نرم افزار GDC و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Servo Drive 9300 Speed

نام دوره :             9300ES

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با اینورتر مدل 9300Speed و آشنایی با نرم افزار GDC و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze Servo Drive 9300 Position

نام دوره :            9300EP

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :           آشنایی با اینورتر مدل 9300Position و آشنایی با نرم افزار GDC و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :           9300ES: Lenze Drive PLC

نام دوره :              Drive PLC

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :           آموزش Lenze Drive PLC و آشنایی با نرم افزار DDS و ارتباط شبکه CAN

پیش نیاز :            ندارد: Lenze HMI

نام دوره :              HMI

مدت زمان دوره :   8 ساعت / 16 ساعت

توضیحات :            آشنایی با نرم افزار HMI

پیش نیاز :            ندارد